Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A nyelvújítás

2010.02.07
A nyelvújítás
A nyelv változó rendszer
- külsõ okai: társadalmi változások
    - a magyar nyelv visszaszorul a németesítés miatt a 18. sz. végére
    - hivatal: latin; köz: francia; amúgy németesítés
    - a nyelvújítás kényszerûség és politikai eszköz isElõzményei
- testõrírók (Bessenyei: Ágis tragédiája (1772), Magyarság (1778)
- felvilágosodás
- Kisfaludy-társaság
- nyelvmûvelõk jelennek meg, nyelvmûvelõ körök alakulnak ki
- folyóiratok és napilapok jelennek meg, elterjed a publicisztika
    - 1780: Magyar Hírmondó (Ráth Mátyás szerk.)
- irodalmi folyóiratok (múzeumok)
    - Kassai Magyar Múzeum (Kazinczy, Batsányi)
    - Orpheus (Kazinczy)
    - Erdélyi Magyar Múzeum
- 1814: pályázat magyar drámai mûvekre (Katona József: Bánk bán)
    - Katona nem használja késõbb sem a felújított magyar nyelvet
- színház kezd lenni, de inkább vándortársulatok, mint állandó színház
    - a beszéd normái kialakulnakVitatémái
- legyen-e nyelvújítás?
- mi legyen az alap? (nyelvjárások vagy a régiségben fennmaradt nyelv?)
- kinek a dolga, feladata? (tudósok, nyelvészek vagy mások?)
- eredeti vagy fordított mûvek?
- helyesírás?
    - jottista (pl. Révai Miklós) (látja) -><- ypszilonista (láttya)

A nyelvújítási mozgalom
- ortológusok (nyelvi konzervatívok) -><- neológusok (nyelvújítók)
- 1813: Mondolat: gúnyirat a neológusokról
- 1815: Felelet a Mondolatra: Kölcsey, Szemere
- Kazinczy: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél c. mûvében:
    "Jól és szépen az ír, aki tüzes ortológus és tüzes neológus egyszersmind, s egyességben és ellenkezésben van önnmagával."
- régi szavakat felújítanak, esetleg új jelentéssel
- tájnyelvi szavakat emelnek be
- szóalkotás: szóképzés
    - igeképzõk: -i, -z, -sít, -log, -leg
    - névszóképzõk: -alom, -elem, -mány, -mény, -vány, -vény, -ár, -ér, -tyú, -tyû, -g
- szóösszetetétel, szóelvonás, jelentéssûrítõ szerkezet, tükörszók
- normatív, egységes nyelv kialakítása
- szókincs gazdagodása
- szókölcsönzés
- archaikus: pl. anya -> anyag (mater -> materia)
- jelentéssûrítések: állatkert, gyógyszer (tükörfordítások)
- alap az e-zõ nyelvjárás
- stílusrétegek kialakulása, megerõsödése
- a reformkor a "szita"

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.